VEDLIKEHOLD I HENHOLD TIL LOVVERK OG STANDARDER


For å opprettholde brannsikkerheten må det foretas regelmessig kvalifisert kontroll, ettersyn og vedlikehold av det manuelle slukkeutstyret, og dette må kunne dokumenteres.

 

Gudbrandsdal Brannsikring AS utfører årlig vedlikehold av brannslukningsutstyret etter NS3910 og NS-EN 671-3. Dette i henhold til anbefalinger i §2-4 i ”veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn” (FOBTOT). Etter utført vedlikehold utstedes skriftlig vedlikeholdsrapport.

 

Ved å inngå vedlikeholdsavtale med Gudbrandsdal Brannsikring AS får du:

  • Kartlegging og oversikt over brannslukningsutstyret
  • Håndslukkere og brannslanger som er kontrollert og vedlikeholdt
  • Våre serviceteknikeres erfaring, rådgiving og anbefalinger
  • En vurdering av sikkerhetsnivået i bedriften

 

Alle serviceteknikere fra Gudbrandsdal Brannsikring AS har kompetansebevis og vi innehar godkjenning fra "Rådet for Vedlikehold av brannslukkemateriell". Serviceteknikere kommer på årlig besøk og foretar de utbedringer og eventuelle endringer det er behov for. Vi har alltid med oss spesialutstyr, reservedeler og verktøy som gjør at feil og mangler kan rettes omgående.

 

 

NS 3910 STANDARD FOR VEDLIKEHOLD AV HÅNDSLUKKERE

Standarden setter krav til vedlikehold og krav til personer som skal utføre vedlikeholdet. Alle serviceteknikere hos Gudbrandsdal Brannsikring AS innehar kompetansebevis.

 

Gudbrandsdal Brannsikring AS innehar bedriftsregistrering som kompetent virksomhet.

 

 

NS-EN 671-1 STANDARD FOR VEDLIKEHOLD AV BRANNSLANGETROMLER

Europeisk standard for kontroll og vedlikehold av slangetromler og slangesystemer. Årlig inspeksjon og vedlikehold av slangetromler skal utføres av en kompetent person. Fra 2008 skal inspeksjon og vedlikehold utføres av en kompetent person som innehar kompetansebevis kategori ”Grønn” med tilleggskurs for slangetromler.

 

UTSTYR OG MILJØ

Ved årlig kontroll og vedlikehold sørger for at utstyr innehar like god kvalitet som nytt utstyr. ALFA BRANNVERN sørger for at gammelt utstyr som er i for dårlig stand blir erstattet med nytt etter avtale med eier/bruker. Vi destruerer gammelt utstyr i henhold til gjeldene krav og regelverk fra norske miljømyndigheter.