Velkommen til 

Gudbrandsdal Brannsikring AS

I Norge er det ca. 4 mill. håndslukkere i markedet og 30 000 vannbaserte slukkeanlegg. 

Det er viktig at det blir foretatt regelmessig kvalifisert vedlikehold på dette brannutstyret, slik at det virker som forutsatt den dagen det eventuelt må tas i bruk.

Produkt- og bransjekompetanse

Våre ansatte innehar høy kompetanse på våre produkter, og sørger for at du som kunde får de råd og tips du trenger!

Solid samarbeidspartner

Vi har godt innarbeidede rutiner og et solid fotfeste i bransjen. Dette sammen med kontinuerlig utvikling gjør oss til en solid samarbeidspartner.

Rutiner og kvalitetssikring

Vi har gode rutiner for kvalitetssikring. Som kunde av oss skal du være fornøyd med alle tjenester og oppleve en høy grad av service

Våre tjenester

Vedlikehold av brannslukningsutstyr

For å opprettholde brannsikkerheten må det foretas regelmessig kvalifisert kontroll, ettersyn og vedlikehold av det manuelle slukkeutstyret, og dette må kunne dokumenteres. 

Les mer ...

Utstyr og miljø

Ved årlig kontroll og vedlikehold sørger for at utstyr innehar like god kvalitet som nytt utstyr. ALFA BRANNVERN sørger for at gammelt utstyr som er i for dårlig stand blir erstattet med nytt etter avtale med eier/bruker. Vi destruerer gammelt utstyr i henhold til gjeldene krav og regelverk fra norske miljømyndigheter.

Førstehjelpsutstyr

Etter Arbeidsmiljøloven skal førstehjelpsutstyr være plassert lett tilgjengelig på arbeidsplassen, tilpasses arbeidsplassens arealmessige størrelse, antall arbeidstakere, geografisk beliggenhet, arbeidets karakter og øvrige arbeidsforhold.

Les mer ...

Krav til røykvarsler og manuelt slokkeutstyr i bolig

Røykvarsel

Forskrift om brannforebygging - F§ 7.Brannvarsling og manuelt slokkeutstyr i bolig og fritidsbolig

Eieren av boliger og fritidsboliger skal sørge for at byggverkene har brannalarmanlegg eller et tilstrekkelig antall røykvarslere. Det skal være minst én detektor eller røykvarsler i hver etasje, som skal dekke kjøkken, stue, sone utenfor soverom og sone utenfor tekniske rom. Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom når dørene mellom rommene er lukket.

Eieren skal sørge for at boliger og fritidsboliger er utstyrt med minst ett av følgende slokkeutstyr som kan brukes i alle rom:

a) formfast brannslange med innvendig diameter på minst 10 mm fast tilkoblet vannforsyningsnett

b) pulverapparat på minst 6 kg med ABC-pulver

c) skum- eller vannapparat på minst 9 liter

d) skum- eller vannapparat på minst 6 liter med effektivitetsklasse på minst 21A

e) annet manuelt slokkeutstyr med tilsvarende slokkekapasitet.

Eieren skal sørge for at røykvarslere og manuelt slokkeutstyr i boliger og fritidsboliger blir kontrollert ved funksjonsprøve eller ettersyn i samsvar med leverandørens anvisninger, og at de vedlikeholdes slik at de fungerer som forutsatt.

Kontakt oss

979 75 499
Kyrkjevegen 9, 2660 DOMBÅS
Orgnr 914 772 893