Kontroll og service av brannslukkere

Autorisertpersonell

Våre serviceteknikere har grønn godkjenning i henhold til NS 3910,
som er norsk standard for kontroll og vedlikehold av håndslukkere og NS-EN 671-3,
som er norsk standard for kontroll og vedlike hold av slangetromler og brannslanger.

Autorisertpersonell

Våre serviceteknikere har grønn godkjenning i henhold til NS 3910,
som er norsk standard for kontroll og vedlikehold av håndslukkere og NS-EN 671-3,
som er norsk standard for kontroll og vedlike hold av slangetromler og brannslanger.

Etterlysende skilt til alle behov

Det kan være smart å bytte ut eldre skilt, fordi de kan ha mistet evnen til å lyse opp i mørke. Nye skilt benytter råmateriale som ikke slites og som har10 års garanti.

Etterlysende skilt er skilt som lades opp av det omgivende lyset, og som i mørket vil avgi et kraftig lys som kan vare i flere timer.

De benyttes i de fleste bygg for å merke viktige installasjoner som brannslukkere, brannslanger, branntepper og andre brannrelaterte innretninger og for å gi informasjon om rømningsveier, samlingspunkter, nødutstyr, farlige gasser, stoppekraner, m.m.

Lavtsittende etterlysende ledesystemer i bygg