S

I Norge er det ca. 4 mill. håndslukkere i markedet og 30 000 vannbaserte slukkeanlegg. Det er viktig at det blir foretatt regelmessig kvalifisert vedlikehold på dette brannutstyret, slik at det virker som forutsatt den dagen det eventuelt må tas i bruk.

 

Brannutstyr som er korrekt installer og vedlikehold er meget effektivt i en tidlig fase av et branntilløp. Uten fortløpende vedlikehold av brannutstyret, vil sikkerheten og produktenes levetid kunne bli betydelig redusert.

 

VEDLIKEHOLD I HENHOLD TIL LOVVERK OG STANDARDER

For å opprettholde brannsikkerheten må det foretas regelmessig kvalifisert kontroll, ettersyn og vedlikehold av det manuelle slukkeutstyret, og dette må kunne dokumenteres.


ll